Covid - testování, karanténa

Testování

Screeningové antigenní testování na onemocnění covid-19 probíhá od 17. 1. 2022 každé pondělí. Pravidla testování jsou v přiloženém souboru. Škola se od 17. 1. řídí novým pokynem ministerstva zdravotnictví. Žák, jehož zákonní zástupci nebudou chtít nechat své dítě testovat, se řídí zvláštními pravidly.

Postup testování:

 1. Žáci jsou až do vyhodnocení testů ve třídě v rouškách. Roušky sundají pouze na stěr z nosu.
 2. Neprůkazné testy se zopakují, je-li test opět neprůkazný, žák se považuje za pozitivního.
 3. Pozitivní žáci odchází do předem určené místnosti.
 4. Ihned jsou kontaktováni rodiče a informováni o pozitivním výsledku testu.
 5. Rodič si dítě musí vyzvednout ve škole co nejdříve. V žádném případě dítě nesmí odcházet ze školy samo. 
 6. Škola zasílá seznam pozitivních výsledků Hygienické stanici hl. m. Prahy prostřednictvím elektronické aplikace a rodičům přijde eŽádanka v podobě SMS.
 7. Karanténa se na třídu v případě zjištění pozitivity žáka u screeningového testování nevztahuje.

Postup při zjištění nákazy mimo screeningové testování:

V případě, že rodiče sami kontaktují školu s informací, že žák je pozitivní:

 1. Třídní učitel informuje rodiče ostatních žáků o výskytu onemocnění ve třídě a doporučí nechat žáky doma.
 2. Škola poté posílá seznam kontaktů s telefonními čísly Hygienické stanici hl. m. Prahy, která nařizuje karanténu, určuje její délku a informuje přímo rodiče o opatřeních.
 3. Karanténou a izolací se rozumí opatření skrytá pod odkazem.
 4. Škola zavádí distanční výuku.
 5. Po ukončení karantény se žáci vracejí do školy.

Ve škole nadále platí všechna opatření MŠMT a MZČR.

Karanténa tříd

K datu 25. 1. jsou žáci tříd 4. B, 5. B, 8. A (částečně), 8. B a 9. B v karanténě vzhledem ke kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Pro třídy je zavedena hybridní, popř. distanční výuka.

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali žáky se zjevnými příznaky respiračního onemocnění.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Dokument ke stažení
Metodický pokyn MZČR ke karanténě od 17. 1. 2022 Acrobat Reader
Plakát MŠMT k testování a trasování Acrobat Reader
Stanovisko MŠMT k řešení situací při odmítání protiepidemických opatření Acrobat Reader