Činnost žákovského parlamentu 2018/2019

1. pololetí:

 • založení školní knihovny (z fondu městské knihovny v Praze) - 3. mezipatro
 • pomoc při organizaci osmičkových let (celoškolní projekt)
 • organizace Dnu pozdravů - projektový den
 • příprava a organizace vánočního jarmarku (výrobky 1. stupně + školní družiny)
 • návštěva Domu sociálních služeb Na Neklance - Vánoční zpívání (Mgr. Hana Trejbalová)
 • organizace vybírání vánočních dárků pro seniory (školní družina)

2. pololetí:

 • nákup a slavnostní předání krmiva Záchranné stanici hl. města Prahy z výtěžku jarmarku
 • organizace přednášek a komentovaných prohlídek (únor, březen, červen)
 • osvěta třídění odpadů v naší škole (probráno s třídními učiteli a vedením školy)
 • organizace Masopustu - projekt 1. stupeň + 6. třídy za pomoci Mgr. Hany Trejbalové s hudebním doprovodem
 • zvelebování školy:
  • organizace nákupu nových laviček - chodba v přízemí
  • nákup dřevěných polic do mezipater z výtěžku jarmarku
  • organizace nákupu nových velkých odpadkových košů na WC
  • nákup plastových zrcadel na WC z výtěžku jarmarku
  • nákup rámečků na obrázky z výtěžku jarmarku
  • nákup výtvarného materiálu pro družinu z výtěžku jarmarku

Co jsme zvládli sami (žáci):

 • schůzovat, radit se, plánovat, organizovat, spolupracovat, domluvit se, prezentaci názorů, předávat informace, hlásit v rozhlase, připravovat, malovat plakáty, komunikovat s vedením školy, s žáky a učiteli, pomáhat si a navzájem se respektovat
 • provedli jsme celoškolní prohlídku toalet + chodeb, zjistili jsme nedostatky a naplánovali jejich odstranění
 • prozkoumali jsme způsoby třídění odpadů v jednotlivých třídách, zjistili jsme počet chybějících příslušných odpadkových košů a předali informaci vedení školy