Činnost ve školní družině - Vánoce

K Vánocům opět děti připravily přáníčka seniorúm v domovech důchodců.

Zkrášlovaly si třídy ručně vyráběnými vánočními ozdobami a vytvářely drobné dárečky pod stromeček. 

V jednotlivých odděleních rovněž probíhaly vánoční besídky s pohoštěním, koledami, soutěžemi a tancem.