Činnost ve školní družině - v knihovně

V letošním školním roce máme nově možnost s dětmi využívat krásné prostory v nové budově školy ve vnitrobloku.

Vznikla zde knihovna, která dětem slouží i jako čítárna, a zároveň zde probíhají různé besedy o knihách a spisovatelích. Zavítala k nám osobně např. spisovatelka Michaela Fišarová, která děti poutavým a interaktivním způsobem seznámila se svými knížkami.