Červnová videokonference s partnerskou školou

Na začátku setkání každý z nás nakreslil svou oblíbenou věc na společnou nástěnku. Ostatní museli hádat, komu věc patří, a říci, proč si to myslí. Překvapením bylo, že pro někoho je oblíbenou věcí učebnice dějepisu, pro jiného penál s oblíbenými propiskami nebo zahrada.
V další části jsme pokračovali v povídání o našich školách. Pracovali jsme opět v jamboardu ve smíšených skupinách. Porovnávali jsme školní budovu, předměty ve škole, tělocvičnu, hřiště, jídelnu a nabídku kroužků. Dozvěděli jsme na například, že v Einsiedlu mají posilovnu, kroužek modelářství nebo mediální kroužek.
Na závěr jsme dělali online kvíz o tom, co jsme si zapamatovali.
O dojmech našich žáků se dočtete v dalším Drtíku.
S videokonferencemi chceme pokračovat i v dalším školním roce.
Těším se na vaše náměty, přání a na nové žáky, kteří se k nám chtějí připojit. 
Ing. Jana Novotná