Čarodějnice a jarní tvoření v ŠD

Koncem dubna jsme se připravovali na čarodějnice, vyráběli kostýmy a připravovali všelijaké lektvary.

Opět si jarně vyzdobujeme třídy a nástěnky, také kreslíme, malujeme a vytváříme různé výrobky ze stavebnic.