Bubnování s Maory

Třídy 1. stupně zhlédly ukázky maorských tanců a společně se i zapojily.