Blížíme se k Hamburku - únor 2021

Díky našim čtenářům ze všech 1.- 6. tříd jsme se přiblížili k Hamburku o 15,25 km, žáci přečetli celkem 91 509 stran. Zatím je to náš rekord. Nejúspěšnějšími třídami jsou 3. B, 4. B a 4. C.
Do Hamburku už zbývá jen 165 km.

Pokrok můžete s námi sledovat zde: https://buechertuerme.de/lesebruecke/fortschritt  
Projekt bude pokračovat do té doby, než dosáhneme cíle 500 km.