Beseda se žáky - Pobřeží slonoviny

26. 1. 2012 uspořádalo Sdružení pro integraci a migraci besedu se žáky 7. A a 8. B. Beseda probíhala ve francouzském jazyce. Imigranti vyprávěli o své zemi - africkém Pobřeží slonoviny a vypověděli i své osobní příběhy. Den předem se konal na stejné téma multikulturní večer s ochutnávkou afrických jídel. Kromě veřejnosti Prahy 5 byli pozváni i žáci naší školy s rodiči.

Ing. Marta Hrevušová