Akce s partnerskou školou v 1. pol. 2023/24

I v letošním školním roce se mohou němčináři těšit na společné akce s partnerskou školou Gymnasium Einsiedel Chemnitz.

Ve dnech 16.-18. října se setkáme na německé straně Krušných hor v městečku Frauenstein. Na programu budou kromě jazykových her také turistika, návštěva hradu, muzea a kovárny, výroba suvenýrů a zábavné hudební a divadelní aktivity.

Na setkání se žáci mohou přihlásit u svého vyučujícího německého jazyka.

Od listopadu budeme pokračovat ve videokonferencích, které se budou konat jednou měsíčně.

V prosinci se vydáme do Chemnitzu, kde se s německými kamarády setkáme na vánočních trzích.

Více o dřívějších aktivitách najdete v časopise Drtík a na stránce o partnerství.