Adventní zpívání na schodech 2012

19. prosince 2013 proběhlo zároveň s jarmarkem Adventní zpívání na schodech, kde zazpíval pěvecký sbor, žáci 2. stupně a učitelé. Účinkující předvedli svůj program vánoční i nevánoční. Někteří doprovodili své spolužáky na hudební nástroj nebo sólovým výstupem ať již pěveckým, nebo tanečním. Na závěr všichni společně zazpívali nejen koledu, kterou si jednotlivé ročníky samy složily, ale i známé vánoční písně, které si s námi rádi zazpívali i všichni v publiku.

Podívejte se na video z akce.

Mgr. Hana Trejbalová