Adaptační kurz v Dubé 9. A

Byli jsme v krásné přírodě, počasí nám přálo, užili jsme si zábavné hry.

Náš společný slogan:

Adapťák je náš,
každého tu znáš.
Se všema tu zůstaneš,
i když se pak rozejdeš.
V Dubé tady bydlíme,
na sebe se smějeme.

Kéž by to vydrželo.