1. mezinárodní žákovská konference

1. mezinárodní žákovská konference

Zastupitelstvo Prahy 5 umožnilo dvěma našim žákům účastnit se jedinečného projektu, do kterého bylo zapojeno 12 škol nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Hlavním tématem byla žákovská samospráva, která u nás funguje již 3 roky. Po prezentacích jednotlivých škol následoval společný oběd. Během krátké pauzy jsme stihli prohlídku naší školy a jejího okolí, poté byla na řadě procházka Prahou, kdy jsme navštívili nejzajímavější místa v historickém centru, která byla završena prohlídkou Orloje. Následovala společná večeře v restauraci, kde si všichni pochutnali na české kuchyni.

Druhý den se vedla panelová debata, jejímiž hlavními body byly: úroveň stravování ve školách (obědy, automaty), vztah pracovníků školy k žákovské samosprávě a benefitní program pro pedagogy. Výsledky zapisovaly jednotlivé skupiny na Flipchart a po obědě byly prezentovány všem účastníkům. Výsledky debat budou následně použity na parlamentních schůzích škol, jako návrhy ke zlepšení nedostatků.

Poděkováním Zastupitelstva Prahy 5 byla akce oficiálně ukončena a na památku byly předány upomínkové předměty. Zahraniční studenti si naposledy užili krásy Prahy při západu slunce a vyhlídce na Pražský hrad.

Jako účastníci této akce musíme říci, že se velmi vydařila a všem studentům předala zkušenosti, které mohou ve své škole aktivně uplatňovat, a napomáhat tak k lepším výsledkům a spokojenosti studentů. Doufáme, že tato akce nebyla ojedinělá a že se v budoucnu podaří uspořádat podobné mezinárodní projekty, které budou vést ke zlepšení vzdělávání ve všech směrech.

František Mühlfeit, žák 8. B