Mgr. Hadáček Marek

Telefon: 257 327 427

Linka: 35

E-mail: hadacek.marek@zsdrtinova.cz

Třídní učitel/ka: 4. B

Vyučované předměty

4. B - Český jazyk

4. B - Matematika

4. B - Přírodověda

4. B - Tělesná výchova

4. B - Vlastivěda

4. B - Výtvarná výchova

5. A - Tělesná výchova

5. B - Tělesná výchova