Zapojení se do aktivity eTwinning

Jako součást projektu Comenius se naše škola zapojila do aktivity eTwinning, která podporuje komunikaci mezi školami v Evropě prostřednictvím ICT. Žáci a učitelé mohou využívat bezpečné prostředí Twinspace, kam se přihlásí pomocí jména a hesla. Zde pak mohou komunikovat s žáky a učiteli ostatních škol, zapojených do projektu.