Zahájení školního roku 2019/2020

den program čas

pondělí 2. 9. 2019

jedna vyučovací hodina
třídní schůzky pro rodiče žáků 1. a 3. tříd
školní družina
školní jídelna

7:55 - 8:40
od 9:00
do 13:00
od 10:00 do 13:00

úterý 3. 9. 2019

třídnické práce

1. stupeň do 11:35
2. stupeň do 12:30

od středy 4. 9. 2019

vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

čtvrtek 5. 9. 2019

třídní schůzky 2., 4. - 9. ročníku

od 17:30

od pondělí 9. 9. 2019

vyučování podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování