Výstupní projekty 9. tříd 2018

Prezentace závěrečných prací žáků 9. A a 9. B začínají od 21. 5. 2018. Jednotlivé třídy budou mít možnost zhlédnout tyto prezentace na základě registrace.

Prezentace se konají v učebně č. 306.

Vedoucí projektů je paní Mgr. Irena Suková.