Výlet do středověké vesničky 2. C

V poklidné atmosféře vesničky Botanicus v Ostré jsme se za doprovodu paní průvodkyně seznámili s jednotlivými řemesly našich předků - dráteníka, hrnčíře, provazníka, mýdlaře, svíčkaře či papírníka. Jejich výrobky jsme si mohli zakoupit na středověkém tržišti. Řadu řemesel jsme si mohli dokonce sami vyzkoušet.