Výlet do adventního Pasova 2015

19. 12. 2015 jsme s výběrem němčinářů druhého stupně navštívili předvánoční Pasov. Kromě tradiční poznávací vycházky městem jsme měli jedinečnou příležitost vyslechnout vánoční varhanní koncert v kostele sv. Štěpána. Ochutnávka místních specialit a nákupy drobných suvenýrů dokreslily příjemnou adventní atmosféru.