Vánoční zpívání na schodech a jarmark

Ve středu 18. 12. proběhne Adventní zpívání na schodech spojené s Vánočním jarmarkem.

Od 17:30 zazpívá na schodech školy pěvecký sbor s koledami a vánočními písničkami, který vystřídají třídy 2. stupně s vánočním i nevánočním repertoárem. Na závěr si tradičně všichni společně zazpíváme.

Od 17:00 a po ukončení koncertu bude možné si zakoupit výrobky našich žáků na Vánočním jarmarku.

Přijďte se s námi vánočně naladit.