Vánoční besídka v 5. A

Program na poslední školní den v roce 2017 si tvořily děti samy. Byl velmi pestrý - vánoční referát, vánoční kvíz, hudební a taneční vystoupení, divadelní představení, společenské hry aj. Část dopoledne jsme strávili ve třídě 4. A, kde jsme se navzájem předvedli. Dopoledne bylo zakončeno rozdáváním dárků.

Krásné Vánoce!