Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Učebnice pro výuku jazyků pro školní rok 2017/2018

Anglický jazyk
1. ročník Happy House 1 (3. vydání) - učebnice + pracovní sešit
2. ročník Happy House 2 (3. vydání) - učebnice + pracovní sešit
3. ročník Happy Street 1 (3. vydání) - učebnice + pracovní sešit
4. ročník Project 1, Third Edition
5. ročník Project 2, Third Edition
6. ročník Project 3, Third Edition
7. ročník Project 4, Third Edition
8. ročník Project 5, Third Edition
9. ročník English Plus 4

 

Německý jazyk
5. ročník Start mit Max + pracovní sešit
6. ročník Macht mit! 1 + pracovní sešit
7. ročník Macht mit! 1 + pracovní sešit
Macht mit! 2 + pracovní sešit
8. ročník Macht mit! 2 + pracovní sešit + Glossar
9. ročník Mach mit! 2
Mach mit! 3

 

Francouzský jazyk
5. ročník Amis et compagnie 1
6. ročník Amis et compagnie 1
7. ročník Amis et compagnie 2
8. ročník Amis et compagnie 2
9. ročník Amis et compagnie 3

 

Španělský jazyk
5. ročník La Pandilla 1 + pracovní sešit
6. ročník Compañeros 1 + pracovní sešit
7. ročník Compañeros 1 + pracovní sešit
8. ročník Compañeros 2 + pracovní sešit
9. ročník Compañeros 2 + pracovní sešit

Speciální pedagog

Funkce školní speciální pedagog je spojena s projektem s názvem Šablony pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005276.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace

  • žáci: středa 9:55 – 10:40 (3. vyučovací hodina )
  • zákonní zástupci: vždy po předchozí domluvě: e-mailem, telefonicky čtvrtek 7:55 – 8:40 (1. vyučovací hodina ) a 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 1. stupeň 2. patro
Telefon: 257327427
Linka: 35
E-mail: kubcova.alzbeta@zsdrtinova.cz