Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Učebnice pro 2. stupeň pro školní rok 2017/2018

Český jazyk
6. ročník Český jazyk 6
Pracovní sešit 6
Pracovní sešit 6
Hošnová a kol.
Hošnová, Bozděchová
Teršová, Krausová
SPN
SPN
Fraus
7. ročník Český jazyk 7
Pracovní sešit 7
Literární výchova pro 2. stupeň
Hošnová a kol.
Krausová, Teršová
Soukal
SPN
Fraus
SPN
8. ročník Český jazyk 8
Pracovní sešit 8
Literární výchova pro 2. stupeň
Hošnová a kol.
Hošnová, Bozděchová
Soukal
SPN
SPN
SPN
9. ročník Český jazyk 9
Pracovní sešit 9
Literární výchova pro 2. stupeň
Styblík a kol.
Hošnová, Bozděchová
Soukal
SPN
SPN
SPN
Další učební materiály Český jazyk 6
Český jazyk 7
Český jazyk 8
Český jazyk 9
Čítanka pro 6. ročník
Čítanka pro 7. ročník
Čítanka 6 - 9
LV pro 6. a 7. roč. ZŠ - Rozmluvy o světě literatury
LV pro 8. roč. ZŠ I. a II. - Úvod do světa literatury
LV pro 9. roč. ZŠ I. a II. - Výpravy do světa literatury
Čítanka 6
Čítanka 7
Čítanka 8
Čítanka 9
Krausová, Teršová
Krausová, Teršová
Krausová, Teršová
Krausová, Pašková, Vaňková
Janáčková, Fejfušová
Vieweghová
Soukal
Nezkusil
Nezkusil
Nezkusil
Bradáčová
Bradáčová, Lískovcová
Horáčková, Rezutková
Lískovcová, Rezutková
Fraus
Fraus
Fraus
Fraus
Nová škola
Nová škola
SPN
Fortuna
Fortuna
Fortuna
Alter
Alter
Alter
Alter

 

Dějepis
6. ročník Dějepis 6 - Pravěk a starověk Kolektiv autorů Fraus
7. ročník Dějepis 7 - Středověk a počátek nové doby Kolektiv autorů Fraus
8. ročník Dějepis 8 - Modernizace společnosti Kolektiv autorů Fraus
9. ročník Dějepis 9 - Moderní doba od r. 1918 do současnosti Kolektiv autorů Fraus
Další učební materiály Dějepisná řada atlasů:
Pravěk a starověk
Středověk
Novověk I., II.
Dějiny XX. století
  Kartografie Praha
 

Fyzika
6. ročník Fyzika pro 6. ročník ZŠ - učebnice
Pracovní sešit k učebnici fyziky 6 - pracovní sešit
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus
7. ročník Fyzika pro 7. ročník ZŠ - učebnice
Pracovní sešit k učebnici fyziky 7 - pracovní sešit
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus
8. ročník Fyzika pro 7. ročník ZŠ - učebnice
Fyzika pro 8. ročník ZŠ - učebnice
Pracovní sešit k učebnici fyziky 7 - pracovní sešit
Pracovní sešit k učebnici fyziky 8 - pracovní sešit
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Kolářová, Bohuněk
Bohuněk
Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Prometheus
9. ročník Fyzika pro 8. ročník ZŠ - učebnice
Fyzika pro 9. ročník ZŠ - učebnice
Pracovní sešit k učebnici fyziky 8 - pracovní sešit
Pracovní sešit k učebnici fyziky 9 - pracovní sešit
Tabulky pro ZŠ
Kolářová, Bohuněk
Kolářová, Bohuněk
Bohuněk
Bohuněk
Běloun
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Prometheus

 

Matematika
6. ročník Matematika 6
Matematika pro 6. ročník ZŠ - Aritmetika - pracovní sešit
Matematika pro 6. ročník ZŠ - Geometrie - pracovní sešit
Molnár a kol.
Boušková, Brzoňová
Boušková, Brzoňová
Prodos
SPN
SPN
7. ročník Matematika 7. ročník
Matematika pro 7. ročník ZŠ - Aritmetika - pracovní sešit
Matematika pro 7. ročník ZŠ - Geometrie - pracovní sešit
Molnár a kol.
Boušková
Boušková a kol.
Prodos
SPN
SPN
8. ročník Matematika pro 8. ročník ZŠ - Algebra - učebnice
Matematika pro 8. ročník ZŠ - Geometrie - učebnice
Matematika pro 8. ročník ZŠ - Algebra - pracovní sešit
Matematika pro 8. ročník ZŠ - Geometrie - pracovní sešit
Půlpán a kol.
Půlpán a kol.
Půlpán a kol.
Půlpán a kol.
SPN
SPN
SPN
SPN
9. ročník Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra - učebnice
Matematika pro 9. ročník ZŠ - Geometrie - učebnice
Matematika pro 9. ročník ZŠ - Algebra - pracovní sešit
Matematika pro 9. ročník ZŠ - Geometrie - pracovní sešit
Půlpán a kol.
Půlpán a kol.
Půlpán a kol.
Půlpán a kol.
SPN
SPN
SPN
SPN

 

Zeměpis
6. ročník Přírodní prostředí Země
Zeměpis 7
P. Červinka, V. Tampír
Kolektiv autorů
ČGS
Fraus
7. ročník Zeměpis 7
Zeměpis 8
Kolektiv autorů
Kolektiv autorů
Fraus
Fraus
8. ročník Zeměpis 8 Kolektiv autorů Fraus
9. ročník Současný svět M. Novotná a kolektiv autorů ČGS

 

Speciální pedagog

Funkce školní speciální pedagog je spojena s projektem s názvem Šablony pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005276.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace

  • žáci: středa 9:55 – 10:40 (3. vyučovací hodina )
  • zákonní zástupci: vždy po předchozí domluvě: e-mailem, telefonicky čtvrtek 7:55 – 8:40 (1. vyučovací hodina ) a 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 1. stupeň 2. patro
Telefon: 257327427
Linka: 35
E-mail: kubcova.alzbeta@zsdrtinova.cz