Učebnice pro 1. stupeň pro školní rok 2018/2019

R.   Učebnice Pracovní sešity
1. A
C
Slabikář
Hudební výchova pro 1. r.Nová škola
SPNŽivá abeceda
Čtecí karty ke Slabikáři
Moje první psaní - Uvolňovací cviky
Písanka pro 1. r. 1. - 4. díl
Putování se sluníčkem
Matematika 1. a 2. díl
Procvičovací sešit k matematice 1. - 3. díl
Počítáme zpaměti 1
Já a můj svět - Prvouka 1
Nová škola
Fraus
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
Studio 1+1
Alter
Nová škola
B Slabikář
Hudební výchova pro 1. r.
Fraus
SPN
Čtení 1 pro prvňáčky
Čtecí karty
Živá abeceda
Písanka 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
Matematika 1, 2, 3, 4A
Matematika 1/1, 1/2
Já a můj svět - Prvouka 1
Fortuna
Fraus
Fraus
Fraus
Alter
Fraus
Nová škola
2.   Český jazyk 2
Čítanka 2
Já a můj svět - prvouka 2
Hudební výchova 2
SPN
SPN
Nová škola
SPN
Matematika 4B, 5, 6, 7
Počítáme zpaměti 2, 3
Alter
Alter
3.   Český jazyk 3
Čítanka 3
Matematika 3
Prvouka 3
Hudební výchova 3
SPN
SPN
Alter
Nová škola
SPN
   
4.   Český jazyk 4
Čítanka 4
Matematika 4
Přírodověda 4
Vlastivěda 4 
Hudební výchova 4
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
SPN
   
5.   Český jazyk 5
Čítanka 5
Matematika 5
Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět
Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy
Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin
Hudební výchova pro 5. r.
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN