Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Učebnice pro 1. stupeň pro školní rok 2017/2018

r. Učebnice Pracovní sešity
1. Slabikář
Hudební výchova pro 1. r.Nová škola
SPNŽivá abeceda
Čtecí karty ke Slabikáři
Moje první psaní - Uvolňovací cviky
Písanka pro 1. r. 1. - 4. díl
Putování se sluníčkem
Matematika 1. a 2. díl
Procvičovací sešit k matematice 1. - 3. díl
Počítáme zpaměti 1
Já a můj svět - Prvouka 1
Nová škola
Fraus
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
Studio 1+1
Alter
Nová škola
2. Český jazyk 2
Čítanka 2
Já a můj svět - prvouka 2
Hudební výchova 2

SPN
SPN
Nová škola
SPN

   
3. Český jazyk 3
Čítanka 3
Matematika 3
Prvouka 3
Hudební výchova 3


SPN
SPN
Alter
Nová škola
SPN


   
4. Český jazyk 4
Čítanka 4
Matematika 4
Přírodověda 4
Vlastivěda 4 
Hudební výchova 4
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
SPN
   
5. Český jazyk 5
Čítanka 5
Matematika 5
Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět
Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy
Vlastivěda 5 - Významné události nových českých dějin
Hudební výchova pro 5. r.
SPN
SPN
Alter
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
   

 

Speciální pedagog

Funkce školní speciální pedagog je spojena s projektem s názvem Šablony pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005276.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace

  • žáci: středa 9:55 – 10:40 (3. vyučovací hodina )
  • zákonní zástupci: vždy po předchozí domluvě: e-mailem, telefonicky čtvrtek 7:55 – 8:40 (1. vyučovací hodina ) a 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 1. stupeň 2. patro
Telefon: 257327427
Linka: 35
E-mail: kubcova.alzbeta@zsdrtinova.cz