Třídní schůzky 22. 11. 2018

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 17:30 v kmenových třídách.

Schůzka třídních důvěrníků proběhne v 16:45 v učebně 107. 

Schůzka rodičů žáků  devátého ročníku s výchovnou poradkyní proběhne v jídelně školy od 16:45 (systém přijímacího řízení, přihlášky...).