Testování SCIO

Scio testy, na které se přihlásili žáci osmého ročníku, budou probíhat v pátek 18. 5. v učebně informatiky od 2. do 6. vyučovací hodiny. Pokud žák ze závažných důvodů nebude přítomen ve škole, test si vypracuje doma za stanovených podmínek. Objednané publikace budou do školy doručeny v první polovině června, do stejné doby budou testy zpracovány a vyhodnoceny.