Prosinec 2018 - ŠD 1. oddělení

Poslední měsíc roku 2018 byl ve znamení - jak jinak - Vánoc.
Všechny děti se na ně moc těšily už začátkem prosince. Mikuláš to odstartoval!

Čekání jsme si krátili výrobou přáníček pro klienty Domova seniorů v Praze, vlastního adventního kalendáře, výrobou PF 2019 pro školní jarmark, pro rodiče a známé.
Navštívili jsme divadelní představení, byli jsme se podívat na vánoční výzdobu v okolí školy a naposled jsme zavítali i do knihovny.
Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, oprášili koledy i klasiku - Vánoce, Vánoce přicházejí......

Děti si samy navrhly a zhotovily výzdobu třídy.

Rozloučili jsme se se zvířátky ve Stanici přírodovědců, kde jsme za odměnu dostali krásné větve, které nám provoněly celou třídu.

Nezbylo již jen nazdobit živý stromeček a zazpívat si koledy s  Luckou.

13 dětí (!)  z naší třídy se připojilo k Toulkám Prahou - cílem vánoční vycházky byly Hradčany - bylo tam krásně - chyběl jen ten jako již tradičně v Praze -  s n í h.

Závěrem přejeme všem krásný a pohodový rok 2019!