Profi testování

V rámci pomoci při výběru další vzdělávací cesty proběhne na škole 22. a  23. 10. 2013 testování žáků devátého ročníku.  Je nutné, aby všichni zájemci do této doby odevzdali písemný souhlas rodičů a vyplněný rodičovský dotazník. Vyšetření povede PhDr. Irena Janů z PPP pro Prahu 5 a je zdarma.