Přijatí žáci pro školní rok 2019/2020

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 na základě kritérií podle čísel jednacích.

001 004 006 008 009 011 017 020
021 023 029 030 032 035 037 039
040 042 043 045 046 047 054 061
062 068 071 073 080 082 089 091
095 097 100 101 105 108 110 121
122 124 126 136 147 148 151 154
158              

Konečné výsledky budou zveřejněny po náhradním termínu zápisu pro pozvané žáky 9. 4. 2019 a vyřízení odkladů.

Celkem otevřeme od 1. 9. 2019 dvě třídy 1. ročníku.

Pokud nebude dítě přijato, je možné se odvolat, nebo podat žádost o dodatečné přijetí. Tyto žádosti budeme vyřizovat v případě, že se někdo z přijatých žáků během období po zápise odhlásí, a to v pořadí podle data přijetí žádosti. Žádosti o dodatečné přijetí přijímáme pouze na e-mailové adrese zapis@zsdrtinova.cz.

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání podle §38 školského zákona nejsou v tabulce zahrnuti, budou o přijetí vyrozuměni e-mailem.

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte osobně ve škole od 8. 4. 2019 do 17. 4. 2019, denně od 7.30 do 15 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.
Děkujeme za pochopení.