Přednáška Policie ČR 5. A

V úterý 23. 1. 2018 si žáci vyslechli přednášku na téma Základy trestní odpovědnosti.