Pozvánky k zápisu

Pozvánky k zápisu byly rozeslány e-mailem v pondělí 12. 3. 2018.

Děkujeme za potvrzení přijetí pozvánky.