Ostatní zaměstnanci

Sekretariát:
Hana Šponarová hospodářka školy
Školní jídelna:
Jana Svatoňová vedoucí školní jídelny
Lucie Schwarzová hospodářka školní jídelny
Vlasta Tesařová vedoucí kuchařka
Markéta Janková kuchařka
Jana Závodská kuchařka
Renata Cigániková kuchařka
Šárka Křížová kuchařka
Lukáš Holý pomocný kuchař
Dita Kotyková pomocná kuchařka
Renata Přibylová pomocná kuchařka
Správa počítačů a sítě:
Ondřej Doležal správce počítačů a sítě
Technicko-hospodářský úsek:
Eva Červenková školnice
Zdeněk Červenka údržbář
Hana Šímová pracovnice úklidu
Olga Wollmanová pracovnice úklidu
Jiřina Vokáčová pracovnice úklidu