Krajské kolo olympiády v německém jazyce

7. 3. 2017 proběhlo krajské kolo olympiády v německém jazyce. 

Dimitry Shchevaev, žák 9. C, obsadil krásné 2. místo!

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

Dne 7. 3. 2018 se konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce. 

II. A kategorie: 4. místo - Jaroslav Březina, 9. A