Jsme čtenáři v 1. B

Co jsme dneska zase dělali venku? Učili se. S kamarády si popovídali, jak bychom chtěli oslavit svátek Mezinárodní den dětí. Zjistili a zapsali, kdo je ve třídě dobrý ve čtení, v psaní a v počítání. Procvičili jsme si paměť a zapamatovali alespoň některé „symboly“ naší vlasti. Prozkoumávali jsme školní zahradu, dotýkali se stromu a vyluštili tajenku, že už je z nás ČTENÁŘ.