Informatické myšlení

V lednu proběhla ve 2. - 7. ročníku soutěž v informatickém myšlením. V prostředí Kahoot žáci odpovídali na různě obtížné otázky rozvíjející logické uvažování. Děkujeme všem za účast a gratulujeme třem vítězům - ze 3., 4. a 7. třídy.

Od školního roku 2021/2022 začala postupná změna školního vzdělávacího programu v oblasti informatiky. Kromě navýšení hodinové dotace na 1. stupni, došlo k revizi obsahu, která se bude týkat také žáků 2. stupně. Zde bude v budoucnu IT ve všech ročnících.
Žáci se už neučí jenom obsluhovat počítač, ale také informaticky myslet. Tuto dovednost si rozvíjí např. při blokovém programování, s Ozoboty nebo s programovatelnými Lego stavebnicemi. K výuce kódů, algoritmů, systémů, logických úloh a dalších využívají různé aplikace. Jednou z nich je např. soutěž Bobřík informatiky, která proběhla v listopadu. 

S počítačem a jeho využitím se seznamují i ti nejmenší v odpoledním kroužku.