Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2015

  • V 1. kole přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky (stejnopisy), na každé jsou uvedeny dvě školy.
  • Přihlášky ke studiu na střední škole s talentovou zkouškou musí být odevzdány do 30. 11. 2014 na zvolenou školu.
  • Vyplněné přihlášky je nutné donést třídnímu učiteli do 6. 3. 2015.
  • Zkontrolované a potvrzené přihlášky rodiče doručí na střední školu do 15. 3. 2015.
  • Pilotní přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou 15. 4. 2015, náhradní termín je stanoven na 14. 5. 2015.
  • Pilotní přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 16. 4. 2015.
  • 1. kolo přijímacího řízení proběhne na všech školách od 22. 4. 2015.
  • Přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
  • Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů.
  • V dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé škol.

Co se změnilo:

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání budou zde na stránkách Cermatu vyvěšeny 6. února 2015.

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd:

Dokumenty ke stažení
název souborupočet listůformát
Často kladené otázky 5 Acrobat Reader
Přihláška na střední školu 2