Den s první pomocí v 1. B

Ve třídě 1. B proběhl zase jeden netradiční den. Děti si zahrály na zdravotníky a učily se základům první pomoci. Obvazovaly nejen svou plyšovou hračku, ale několikrát ošetřily také svého kamaráda. Jelikož všichni přistupovali k úkolům zodpovedně, zasloužili si od pana učitele a Evy z Červeného kříže velikou pochvalu.