Březen - měsíc bez mobilů

Od 1. března spustíme ve škole projekt Březen - měsíc bez mobilů. Ve čtvrtek 1. března proběhne motivační hodina k projektu s třídními učiteli a žáky 9. A. Cílem je odpoutat pozornost dětí od displejů a zlepšit komunikaci mezi dětmi i připravenost na hodiny.

Věříme, že se projekt osvědčí.