Akce školy

Studijní aktivity žáků jsou doplněny různými vzdělávacími akcemi, pravidelnými kurzy (lyžařský, první pomoci, adaptační), školami v přírodě (letní i zimní) a vzdělávacími výjezdy do zahraničí.

Více akcí jednotlivých tříd přímo na jejich stránkách.