Zápis do 1. třídy

Otevření 1. třídy s výukou angličtiny ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 otevřeme 3 první třídy po 24 žácích s výukou angličtiny. Angličtina je zařazena 2 hodiny týdně v rámci rozvrhu a dále se prolíná ostatními předměty.

Pravidla pro zařazení dítěte k základnímu vzdělávání:

  1. Poslat žádost e-mailem na zastupce@zsdrtinova.cz, nebo poštou na adresu školy, nebo odevzdat osobně do 31. 1. 2017; žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci.
  2. Potvrdit e-mailem pozvánku, která bude zaslána s konkrétním časem do 28. 2. 2017 e-mailem.
  3. Úspěšně absolvovat s dítětem zápis do 1. třídy v pondělí 3. 4. 2017.
  4. Při zápisu klademe důraz na tyto oblasti: řeč a komunikace, vnímání času, prostorová představivost, sluchové vnímání, základní matematická představivost, sociální zralost a manuální zručnost.
  5. Dle zákona jsou do první třídy přijímány přednostně děti ze spádového obvodu školy daného vyhláškou hl. m. Prahy a teprve potom děti mimo spádový obvod. Přednost mají děti z Městské části Praha 5. Spádovost je třeba doložit nejpozději v den zápisu. Děti jsou přijímány do kapacity třídy, která je stanovena na 24 žáků.
  6. Rodičům doporučujeme před zápisem k přečtení materiál MŠMT s tématem školní připravenost.

Zápis do 1. tříd se koná v jednom dni, a to v pondělí 3. 4. 2017 v čase uvedeném v pozvánkách zaslaných po uzavření přihlášek.

Předpokládaná doba pobytu dítěte ve škole je cca 1 hodina. Samotný zápis trvá cca 20 minut. Dodržení času pozvání je důležité z hlediska plynulého průběhu zápisu.

Přijatí žáci budou podle čísel jednacích zveřejněni ve středu 5. 4. 2017.

K zápisu přineste:

  • rodný list dítěte,
  • dokument, který dokládá trvalé bydliště žáka.

K zápisu není třeba nosit:

  • psací potřeby,
  • přezůvky.
Dokumenty ke stažení
Žádost o zařazení dítěte k zápisu do 1. třídy Microsoft Word Acrobat Reader
Desatero pro prvňáky Acrobat Reader