Školní jídelna

Jídelníček

Ceník obědů

Od 1. 9. 2017 vzhledem k růstu nákladů a k udržení standardu poskytovaných služeb upravujeme ceny obědů následovně:
Kategorie strávníků Cena v Kč  
1. kategorie 6 - 10 let 27,- (594 Kč za měsíc)
2. kategorie 11 - 14 let 29,- (638 Kč za měsíc)
3. kategorie 15 let a více 31,- (682 Kč za měsíc)
Cizí strávníci 71,-  

Kritériem pro zařazení do příslušné věkové skupiny je věk strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce.

Platbu trvalým příkazem prosíme změnit od srpna 2017, nastavení limitu inkasa pro obědy 1. - 3. kategorie je 700 Kč, pro cizí strávníky 1600 Kč.

Čísla účtů školní jídelny:

  • 836051/0100 (jednorázová platba, trvalý příkaz)
  • 100231201/0800 (inkaso)

Objednávání obědů

Odhlašování obědů

Nejpozději do 8:00 lze odhlásit oběd aktuálního dne.
Za včas neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.

Řád školní jídelny

(platný od 24. 6. 2011)

Dokumenty ke stažení
Školní řád - řád školní jídelny Acrobat Reader

 

Příspěvek na obědy

Rada MČ Praha 5 dne 1. 9. 2015 usnesením č. 33/1200/2015 schválila projekt Obědy do škol. Zákonní zástupci vyplní žádost, kterou předloží Odboru sociální problematiky MČ Praha 5 k posouzení. 

Zákonní zástupci budou žádat o příspěvek do 30. 9. 2015 takto:

  1. Žádost na období říjen 2015 až prosinec 2015
  2. Žádost na období leden 2016 až prosinec 2016

K 30. 9. 2016 už bude jen jedna žádost na období leden 2017 až prosinec 2017.

Stáhněte si příslušné dokumenty:

Dokumenty ke stažení
Pravidla pro využívání Acrobat Reader
Žádost o příspěvek Microsoft Word

 

Jana Svatoňová, vedoucí školní jídelny

Závěrečné prezentace žáků tříd 9. A/B

Zatím si prohlédněte první snímky z prezentací žáků 9. B.

Speciální pedagog

Funkce školní speciální pedagog je spojena s projektem s názvem Šablony pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005276.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultace

  • žáci: středa 9:55 – 10:40 (3. vyučovací hodina )
  • zákonní zástupci: vždy po předchozí domluvě: e-mailem, telefonicky čtvrtek 7:55 – 8:40 (1. vyučovací hodina ) a 13:00 – 14:00

Kontakt

Kabinet 1. stupeň 2. patro
Telefon: 257327427
Linka: 35
E-mail: kubcova.alzbeta@zsdrtinova.cz